Ursprungsverifiering

Svenskt kött produceras inom ramen för en av världens strängaste djurskyddslagar. Svenskt kött produceras också med mycket liten användning av antibiotika och är klimatsmart bl.a. genom en hög resurseffektivitet i produktionen. Det finns därför ett mervärde hos svenskt kött som många konsumenter efterfrågar. Mervärdet innebär att svenskt kött kan säljas till ett högre kilopris i handeln än motsvarande importerat. Tyvärr innebär mervärdet att oredlighet avseende angivet ursprungsland på köttprodukter kan förekomma eftersom köttet betingar ett högre värde om det märks som svenskt.

 

Extra kontroll av ursprung

I Sverige har vi bra livsmedelskontroll från myndigheter i den svenska produktionen. Det är med kunskapen och kontrollen hos våra svenska myndigheter som grund som vi kan känna oss trygga med den mat som produceras. Utöver myndigheternas kontroller genomför Svenska Köttföretagen genomför årligen isotopanalyserna (”ursprungsanalyserna”) på svenskmärkt griskött. Vi ser systemet som ett effektivt komplement till den livsmedelskontroll som redan bedrivs.

Systemet för ursprungsanalys är branschens egenkontrollsystem. Om eventuella utfall av analyser föranleder misstanke om oredlighet, kommer vi ha en nära dialog med myndigheterna, då de är Sveriges kontrollinstans för vidare juridisk utredning. Genom ursprungsverifieringen kan Svenska Köttföretagen hjälpa till att säkerställa att allt griskött som säljs som svenskt verkligen kommer från Sverige och på så sätt skydda våra svenska mervärden. Vi vill att alla konsumenter ska kunna känna sig trygga med sitt val då de väljer svenskmärkt griskött.

Vår analys är mycket säker och den utläser ”unika fingeravtryck” som skapas i köttråvaran när ett djur växt upp i Sverige. Systemet kan jämföras med polisen register av fingeravtryck, där vi på samma sätt kan vi jämföra köttråvarans unika svenska mönster mot vår omfattande ursprungsdatabas.

Konsumtion av svenskt kött

73,2 %

andel svenskt griskött

53,5 %

andel svenskt nötkött

18 %

andel svenskt lammkött