Svenskt

Vad gör svenskt kött svenskt?

Svenska kor har det bättre...

 • Branschen accepterar inte nötkreatursrasen Belgian Blue
 • Högt lagstadgat krav på utrymme och skötsel
 • Alla djur har tillgång till grovfoder; ensilage, hö med mera
 • Lagstadgad betesgång under sommaren (förutom för tjurar av säkerhetsskäl)
 • Nästan alla djur går lösa hela livet
 • Alltid bedövning före kirurgiska ingrepp
 • Klok avel som förebygger förlossningssvårigheter
 • Djuren har alltid tillgång till skydd för väder och vind under den kalla delen av året. Ett kontrollprogram garanterar god djuromsorg i de få nötkreaturbesättningar som endast har naturliga väderskydd.

Svenska grisar har det bättre...

 • Alla grisar får ha knorren kvar
 • Alla grisar ska ha halm och/eller stör att sysselsätta sig med
 • Alltid tillgång till fast golv att gå och ligga på
 • Mindre del spaltgolv för renhet i boxen, där kan grisarna göra sina behov
 • Suggorna är fria att utföra naturligt bobyggarbeteende innan födsel
 • Suggorna föder på ett naturligt sätt
 • Suggor och smågrisar har lagstadgat stort utrymme
 • Fixering är förbjuden, skyddsgrind används i undantagsfall, när personal finns i stallet, om suggan är aggressiv mot sina kultingar eller mot djurskötaren vid skötsel av kultingar samt vid rengöring av boxen

Svenska lamm har det bättre...

 • Högt lagstadgat krav på utrymme och skötsel
 • Alla lamm får ha sina svansar kvar
 • Kastrering med gummiring förekommer inte
 • Alla djur har tillgång till grovfoder; ensilage, hö med mera
 • Lagstadgad betesgång under sommaren
 • Nästa alla djur går lösa hela livet
 • Alltid bedövning före kirurgiska ingrepp
 • Tackorna föder lösgående på naturligt sätt
 • Klok avel förebygger förlossningssvårigheter
 • Djuren har alltid tillgång till skydd för väder och vint under den kalla delen av året

Löftet

Märket Kött från Sverige är den nya ursprungsmärkningen för svenskproducerat kött och charkuterier. Märket används både på helt kött och charkuterier, som korv med exempelvis nöt, gris, lamm, får, ren, älg, vildsvin och hjort, om varan uppfyller kriterierna. Märkningens fem kriterier:

 • Alla djur är födda, uppfödda och slaktade i Sverige
 • Odling har skett i Sverige
 • All förädling samt packning har gjorts i Sverige
 • Kött-, ägg-, fisk-, skaldjurs-, fågel- och mjölkråvara är alltid 100% svenskt, även i sammansatta produkter som korv eller leverpastej.
 • I sammansatta produkter ska minst 75% vara svenskt, som korv och leverpastej, varav köttet är alltid svenskt.

Självförsörjningsgrad i Sverige

73,2 %

andel svenskt griskött

53,5 %

andel svenskt nötkött

18 %

andel svenskt lammkött