Unikt nationellt smittskydd

Friskaste lantbruksdjuren i världen

I vårt land har vi ett unikt gott hälsoläge och vi vet att friska djur mår bättre. De behöver inte heller onödiga mediciner. Många gånger är det svårt att se om ett utländskt djur bär på smitta då, de flesta sjukdomar som funnits i besättningar eller områden under en längre tid inte ger särskilt dramatiska symtom. Djurpopulationer och uppfödningsmetoder anpassar sig efter smittrycket. Därför är det viktigt att titta på andra mått för att bedöma sjuklighet, för att se vilka stora skillnader det finns mellan svensk och utländsk produktion. Två sådana mått är antibiotikaförbrukning och tillväxt.

Sverige har Europas lägsta antibiotikaförbrukning i djursektorn – det beror på en god djuromsorg men också naturligtvis på frånvara av många smittor. Hur bra ett djur växer är också en indikation på djurets hälsa och frihet från sjukdom. Ett sjukt djur måste lägga energi på att hantera sin sjukdom och växer därför mindre, men friska djur växer bra och svenska grisar växer faktiskt bäst i världen, utifrån en given mängd foder.

Att vi har så friska djur i Sverige beror till stor del på  många år av systematiskt arbete där vi utrotat flera smittsamma sjukdomar.

Dessa sjukdomar finns inte Sverige

Svenska får har inte…

 • Tuberkulos
 • Brucellos
 • Scrapie
 • Paratuberkulos
 • Border Disease
 • Enzootisk abort
 • Mykoplasma agalactie
 • Fårskabb
 • OPA Ovine Pulmonary Adenomatosis (Jaagsikte)

Svenska grisar har inte…

 • Afrikansk svinpest
 • Klassisk svinpest
 • Brucellos
 • AD Aujeszkys disease
 • PPRS Porcine reproductive and respiratory syndrome
 • PED Porcine epidemic diarrea
 • TGE Transmissible Gastroenteritis

Svenska nötdjur har inte…

 • Tuberkulos
 • Brucellos
 • Enzootisk bovin leukos
 • IBR Infektiös bovin rinotrakeit
 • Paratuberkulos
 • BVD Bovin virusdiarré
 • Lumpy skin disease

Dessutom en unikt låg förekomst av salmonella i den svenska djurpopulationen.

Håll smittan utanför Sverige

SDS drivs av Gård & Djurhälsan AB och LRF Mjölk. Vårt arbete stöds av Sveriges Grisföretagare, Svenska Fåravelsförbundet, Sveriges Nötköttsproducenter samt mjölknäringen. Övergripande beslut om verksamheten förankras i Smittskyddsnämnden som består av representanter från LRF, Kött- och Charkföretagen, Växa Sverige och Gård & Djurhälsan.

SDS bevakar sjukdomssituationen i omvärlden och deltar vid möten med myndigheter, expertinstanser och näringen för att försvara intressefrågor som kan påverka Sveriges sjukdomsläge. Utifrån detta tar vi i samråd med SVA och annan expertis fram importrekommendationer som kompletterar Jordbruksverkets obligatoriska krav. Att rekommendationerna uppfylls är en förutsättning för att slakta djur på de svenska slakterierna som är anslutna till KCF eller leverera mjölk till svenska mejerier.

SDS tar inte ställning för eller emot import utan handlägger alla importförfrågningar utifrån att dessa skall kunna genomföras med största möjliga säkerhet, även om ingen import kan bedömas som riskfri. SDS förespråkar dock generellt import av sperma eller embryon före import av livdjur eftersom smittriskerna med import av levande djur är betydligt större.

SDS kompetens och rådgivning vid importer är till nytta för enskilda importörer och hela den svenska lantbruksnäringen. Målet är att öka säkerheten för att inte få in smittor till Sverige.

Läs mer på http://www.sds-web.se/

Försvara Sveriges goda djurhälsa!

Inom en snar framtid tas det beslut om vilka djursjukdomar som medlemsländerna i EU ska ha rätt att få skydda sig emot vid handel. Det är en ödesfråga om Sverige ska få behålla sin goda djurhälsa. Kommissionen föreslår bland annat att kravet på provtagning för paratuberkulos och PRRS vid införsel/import måste upphöra. Det skulle vara förödande för svensk del.

Sverige har krävt provtagning för bland annat paratuberkulos på nöt och får och PRRS på gris eftersom vi inte har sjukdomarna i landet. Sverige måste fortsätta skydda våra lantbruksdjur – får vi in dessa smittor kan vi aldrig göra oss av med dom igen. Det skulle ge ett stort lidande för djuren, öka antibiotikaförbrukningen och orsakar en betydande ekonomisk skada.

Av den anledningen har företrädarna för branschen, LRFs vice VD Anders Holmestig, Gård & Djurhälsans VD Kees de Jong, Lundens Djurhälsas VD Erik Lindahl och ordförande för Sveriges grisföretagare, Ingemar Olsson skickat ett brev till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht där de förtydligar att Sverige måste försvara den goda djurhälsan som vi har.

Brevet till Bucht: Försvara Sveriges goda djurhälsa