Tema: Bra djuromsorg

Sverige bedriver ett unikt djuromsorgsarbete för lantbrukets djur i världen. Svenska djur har ett bättre djurskydd och är friskare, vilket den mycket låga antibiotikaanvändningen kanske är det bästa beviset på.