Tema: Vårt samhällsansvar

Svenskt kött är så mycket mera än god mat. Genom att välja kött från Sverige får du näringsrika produkter som är noga kontrollerade och har hög matsäkerhet. Att köpa svenskt kött skapar också arbetstillfällen och en levande landsbygd med stor biologisk mångfald.