Vår värdekedja

Värdekedjan för produktion av svenskt kött är lång. Den börjar ute på landsbygden och går via hantverkare till butik och slutligen till konsumenten. För att skapa ett hållbart kött, krävs att alla delar i värdekedjan fungerar tillsammans och på ett resurseffektivt sätt. Produktionen ska ske i respekt till djur, natur och människor.

Rätt mängd och rätt typ av foder

Stor del av det foder som våra djur äter odlas på den egna gården. Vad ett djur behöver för att må bra är beroende på djurslag, men även vilken ålder och ras djuret har. Djurproducenterna väljer ofta djur efter de speciella förutsättningar som finns på just deras gård. I Sverige har vi både ekologisk och traditionell produktion av kött. Läs mer om foder under avsnitt Klimat & Milö

Världsledande genetik

Vilken genetik och vilka raser som passar på en specifik gård eller till ett specifikt sätt att producera djur varierar. Därför finns det en mängd olika raser inom både gris, boskap och får att fördjupa sin produktion inom. Läs mer om genetik under avsnitt “Sund avel är grunden”

18.000 svenska arbetstillfällen

Hela värdekedjan skapar jobb i hela landet. Branschen erbjuder många lärlingsplatser såväl på landsbygd som i staden, till exempel på gårdar och slakterier.  Vi skapar arbeten för unga som inte vill gå längre utbildningar och för nysvenskar. Genom jordbruket och produktion och försäljning av svenska köttprodukter upprätthålls en levande landsbygd för alla människor med matbutiker, post och bredband etc. Jordbruket, förutom livsnödvändig livsmedelsförsörjning till storstäderna, även jobb och tillväxt i resten av landet. Svensk köttnäring består av 25 000 företag och svensk köttproduktion av gris, nöt och lamm sysselsätter närmare 8 000 (källa: DGNA) personer på gårdsnivå och ca 10 000 (källa: SCB) personer i förädlingsindustrin. Läs mer under avsnitt “Öka svensk livsmedelsförsörjning”

Max åtta timmars tdjurransport

Fossila bränslen är den enskilt största källan till utsläpp av växthusgaser vilka bidrar till klimatförändringarna. 74 % världens utsläpp kommer från fossila bränslen. I Sverige står användningen av fossila bränslen för drygt 30 procent av vår totala energianvändning enligt siffror från Naturvårdsverket.

I köttproduktionen förekommer utsläpp från fossila bränslen både i jordbruket och produktionen. Främst i form av foderproduktion, transporter, uppvärmning och tillverkning.

Traktorer och andra maskiner, uppvärmning, ljus och ventilation i stall, utfordring, torkning av spannmål och tillverkning av insatsvaror som exempelvis konstgödsel är relaterade till jordbrukets energiförbrukning. I tillverkningsprocessen används energi främst till uppvärmning, kyla, produktionsprocesser och transporter.

Det pågår flertal projekt i branschen för att minska och fasa ut fossila bränslen, bland annat genom att använda förnyelsebar energi i produktionen samt fjärrvärme.

Producera svenskt kött är ett hantverk

Att producera är en genuint hantverk som kräver djur och lång erfarenhet för bästa kvalitet och smak. För att vara i världsklass i produktion av köttdetaljer och charkprodukter såsom korv, skinka och leverpastej krävs resurseffektiv organisation, struktur och ett djupt kunnande vad som ger en riktigt god produkt. Läs mer om utveckling produktionseffektivitet under avsnitt “Förvalta våra resurser väl”

På nätet, i butiken, på restaurangen och i skolan

Svenskt kött produceras inom ramen för en av världens strängaste djurskyddslagar. Svenskt kött produceras också med mycket liten användning av antibiotika och är klimatsmart bl.a. genom en hög resurseffektivitet i produktionen. Mervärden som gör att svenskt kött oftast kostar lite mer i butiken.  Läs mer om svenskt kött under avsnitt “Ursprungsverifiering”

Kött är nyttigt och gott

Det finns många goda skäl att välja svenskt kött och svenska charkuterier. Inte minst har vi friska djur och en god djurvälfärd som gör att de har ett bra liv. Svenska kor, får och lamm får beta ute under sommaren och grisarna har knorr på svansen. Läs mer under avsnitt “Vad gör kött svenskt?”