Villkor

Villkor för webbplatsen

Länkar till extern tredje part
I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom Svenska Köttföretagen och Gård & Djurhälsan saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dessas material ansvarar vi därför inte för det innehållet. Svenska Köttföretagen och Gård & Djurhälsan ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Justering av innehåll

Vi förbehåller oss rätten att när som helst och utan förvarning göra ändringar och korrigeringar på denna hemsida och att avbryta eller avsluta åtkomst till sajten när vi bedömer det lämpligt eller nödvändigt.

Så här behandlar vi dina personuppgifter


GDPR

För oss på Svenska Köttföretagen och Gård & Djurhälsan är det viktigt att dina personuppgifter hanteras på ett tryggt och bra sätt. Därför välkomnar vi GDPR – den nya EU-förordningen som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018.

Varför har vi uppgifter?
Som en förutsättning för att du ska ha möjlighet att vara kund hos oss behöver vi registrera uppgifter om dig för att kunna hantera vårt arbete och skicka nödvändig information till dig.

Så här ser vi på det uppdaterade integritetsskyddet

  • Vi samlar bara in de personuppgifter vi behöver för att kunna tillhandahålla våra tjänster och bedriva vår verksamhet.
  • Vi skyddar de personuppgifter vi samlat in.
  • Vi använder bara de insamlade personuppgifterna för det syfte det samlats in för.
  • Vi tar bort de personuppgifter vi inte längre behöver.
  • Vi informerar de som behöver registreras hur och när vi samlar in personuppgifter.
  • Vi informerar berörda parter så som registrerade och utpekade myndigheter om en incident skulle uppstå relaterat till vår behandling av personuppgifter.

Har du frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter kontakta oss gärna via mail till anna.abelsson@kottforetagen.se